Minimální náklady, maximální požitky

S elektronickou cigaretou se vydáváte na cestu zdravějšího kouření, které je navíc mnohem méně finančně nákladné. Při minimálních nákladech budete mít požitky na úrovni, na jakou jste byli u tabáku zvyklí. Kouřit a šetřit své zdraví je možné díky tomu, že je vdechován pouze nikotinový roztok s příchutí. Žádný tabák znamená rovněž žádný dehet ani karcinogenní látky.

Kuřte šetrně

Kouřit tak, aby to bylo pro vaše zdraví mnohem šetrnější, je možné za předpokladu, že zapomenete na tabák a zkusíte to s elektronickou cigaretou. Ta je vaším záchranným člunem, který vás zaveze do bezpečného přístavu. Bez tabáku nebude vaše zdraví ohrožovat dehet a další stovky škodlivých látek. A budete mít stejně příjemné požitky jako ty, na které jste si zvykli s tabákem.