Velký problém


Může se nám doma, ale i ve firmě, nebo veřejné budově, obci, stát, že dojde náhle k ucpání odtoku splaškových vod a fekálií. Je zřejmé, že postižení většího rozsahu – to znamená celé budovy, nebo dokonce části, či celé obce vede ke vzniku rizika hygienicko-zdravotních problémů, proto musí být odstranění takového problému a čištění kanalizace co nejrychlejší. Na rozdíl od havárie většího rozsahu (v rámci celé budovy, firmy, nebo dokonce obce) je vážnost situace nesrovnatelně větší, než prosté ucpání odtoku přímo v domácnosti.

Různé příčiny

Zatímco domácnost může být postižena snáze odstranitelným ucpáním například předmětem, který se dostal do odpadového potrubí, poruchy třeba obecních rozměrů zpravidla signalizují mnohem větší problém, než pouhé ucpání dámskou vložkou, nebo dětskou hračkou.